Полиске тапсырыс

8-8000-8000-09 Қазақстан бойынша тегін

Ru En Kz

«Қазкоммерц -Полис» СК» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысынының қорытынды ақпараты (12 ақпан 2018 жылғы Шешімі)

1. «Қазкоммерц -Полис» СК» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысынының өткізу күні, уақыты және мекен жайы:

12 ақпан 2018 жыл, басталуы 10 сағат 30 минут, аяқталуы 11 сағат 00 минут, Республика Казахстан, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Байзаков көшесі, 125/185, т.е. бол. 4 

2. «Қазкоммерц -Полис» СК» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысынының  күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. Қоғамның «Казахинстрах» АҚ-мен біріктіру түрінде ерікті қайта ұйымдастыру туралы;

2. Қоғамның және «Казахинстрах» АҚ-мен ерікті қайта құру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы;

3. Қоғам акцияларын сату бағасын бекіту;

4. Қоғамның акцияларын сатудың тәртібі мен мерзімдерін анықтау туралы;

5. Тапсыру акті нысанын  бекіту туралы.

 

3. «Қазкоммерц -Полис» СК» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысынының қабылдаған шешімі:

1. Қоғамның «Казахинстрах» АҚ-мен біріктіру түрінде ерікті қайта ұйымдастыруды жүзеге асырылсын.

2. Қоғам мен «Казахинстрах» АҚ ерікті қайта ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.

3. 01.01.2018 ж ахуалы бойынша Қоғамның. аудиттелмеген қаржылық есептілігінің негізінде есептелген Қоғамның акцияларын сату бағасы 49 701,715 906 теңге мөлшерінде бекітілсін, соған сәйкес Қоғамның меншік капиталы 20 214 731 595 теңгені құрайды және сатып алынған акцияларды қоспағанда, Қоғамның орналастырылған акцияларының саны 406 721 дана мөлшерінде бекітілсін.

4. Анықтау шешілді:

Қоғам акцияларын сату тәртібі - Қоғамның акцияларын Қоғам акционерлері сатады және «Казахинстрах» АҚ-ның акцияларын орналастыру (өткiзу) бағасы Қоғамның акцияларын сату бағасы қатынасы пропорционалды «Казахинстрах» АҚ-ның акцияларын Қоғам акционерлерінің орналастыру (өткізу) арқылы «Казахинстрах» АҚ сатып алады. Қоғамның акцияларын сату бағасы «Казахинстрах» АҚ акцияларын орналастыру (өткізу) бағасына қатынасы - 0,71732528;

2) Қоғам акцияларын сату мерзімі және «Қазақинстрах» АҚ акционерлерінің Қоғам акционерлеріне орналастыру мерзімі - тапсыру актісін қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күн.

5.Тапсыру актісінің нысаны бекітілсін.