Полиске тапсырыс

8-8000-8000-09 Қазақстан бойынша тегін

Ru En Kz

«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ ЕҰ) акционерлердің жалпы жиналысы

«Казкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк»
 АҚ еншілес ұйымы), орналасқан мекенжайы: Алматы қ., Байзаков к-сі, 125/185,
т.е. бөл. 4, Директорлар кеңесінің «Казкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы»
акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыратындығы туралы хабарлайды.

«Казкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күні – 2017 жылғы 27 сәуір, 15 сағат 00 мин, Алматы қ., Байзаков к-сі, 125/185, т.е. бөл. 4, конференц-зал мекенжайы бойынша.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2017 жылғы 27 сәуірдің 14 сағат 00 минутта басталады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні – 2017 жылғы 27 наурыз.

«Казкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:

 (1)      2016 жылы бойынша жылдық қаржылық есептілікті бекіту.

(2) 2016 жылы бойынша бөлу тәртібін анықтау үшін Қоғамның таза табысын
анықтау

2.1. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу;

2.2. 2016 жыл бойынша Қоғамның таза табысын бөлу

(3) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ («Қазкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы)

(4) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ

(5)«Казкоммерц-Полис» СК» АҚ және оның лауазымды адамдары мен қарастыру
нәтижелеріне
акционерлердің өтініштерін қарастыру

(6) «Казкоммерц-Полис» СК» АҚ Директорлар кеңесінің

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне қатысты материалдармен және басқа ақпаратпен Сіз Алматы қ., Байзаков к-сі, 125/185, т.е. бөл. 4, 8-қабат, 805-кеңсе мекенжайы бойынша таныса аласыз.

Егер «Казкоммерц-Полис» сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілмесе, акционерлердің жылдық қайталама жалпы жиналысы өтпеген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу орнында 2017 жылғы 28 сәуірге 15 сағат 00 минутқа белгіленеді.