Полиске тапсырыс

8-8000-8000-09 Қазақстан бойынша тегін

Ru En Kz

Ірі келісімдер

2015

13 қаңтар 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 12 қаңтарда жалпы сомасы 6 399 056 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

16 қаңтар 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 15 қаңтарда жалпы сомасы 8 280 000 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

22 қаңтар 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 21 қаңтарда жалпы сомасы 6 117 623 851 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

29 қаңтар 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 28 қаңтарда жалпы сомасы 4 505 300 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

02 ақпан 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 02 ақпанда жалпы сомасы 113 500 000 000 теңгеге ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

13 ақпан 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 13 ақпанда жалпы сомасы 46 000 000 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

18 ақпан 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 17 ақпанда жалпы сомасы 186 500 000 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

26 ақпан 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 26 ақпанда жалпы сомасы 4 585 334 073 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

10 наурыз 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 10 наурызда жалпы сомасы 4 933 340 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

17 наурыз 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 17 наурызда жалпы сомасы 663 242 296 226, 50 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

30 наурыз 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 30 наурызда жалпы сомасы 1 315 000 000 долларға ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

01 сәуір 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 01 сәуірде жалпы сомасы 7 971 000 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

10 сәуір 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 10 сәуірде жалпы сомасы 39 549 860 000 теңгеге ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

15 сәуір 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 15 сәуірде жалпы сомасы 15 847 365 295 теңгеге ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

20 сәуір 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 20 сәуірде жалпы сомасы 7 320 960 000 теңгеге ірі мәмілені жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

04 мамыр 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 04 мамырда жалпы сомасы 36 645 036 517 теңгеге ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

18 мамыр 2015 жыл

«Қазкоммерц-Полис» СК» АҚ Қоғамның Директорлар кеңесі 2015 жылғы 18 мамырда жалпы сомасы 24 077 692 946 теңгеге ірі мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.

2016

29 Желтоқсан 2016 жыл

«Қазкоммерц-полис» сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғаммен ірі мәмілені (-лерді) жасағаны туралы ақпарат хабарлайды:

1. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы № OWA-30/9800/16/00001837-01 Еңбек орындау кезінде жазатайым оқиғалардан қызметкер сақтандыру (қызметтік) міндеттерін сақтау шарты.

2. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № ККПдог-01-06-11343 келісім-шарты.

3. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № ККПдог-01-06-10157 келісім-шарты.

4. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № ККПдог-01-06-10939 келісім-шарты.

5. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді сақтандыру № ККПдог-01-01-760 келісім-шарты.

6. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № ККПдог-01-01-775 келісім-шарты.

7. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № ККПдог-01-06-11320 келісім-шарты.

8. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № ККПдог-01-06-11335 келісім-шарты.

9. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді сақтандыру № ККПдог-01-01-762 келісім-шарты.

10. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – үшінші тұлғаларға азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № ККПдог-01-06-10940 келісім-шарты.

11. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді сақтандыру № ККПдог-01-01-779 келісім-шарты.

12. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № ККПдог-01-01-784 келісім-шарты.

13. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру№ ККПдог-01-06-8858 келісім-шартына №1 қосымша келісім.

14. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру№ ККПдог-01-06-8855 келісім-шартына №1 қосымша келісім.

15. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – кешенді сақтандыру келісім-шарты№ ККПдог-01-01-41 келісім-шартына №6 қосымша келісім.

16. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № 01-06-11696 келісім-шарты.

17. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – үшінші тұлғаларға азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № 01-06-11697 келісім-шарты.

18. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – үшінші тұлғаларға азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № 01-06-11698 келісім-шарты.

30 Желтоқсан 2016 жыл

«Қазкоммерц-полис» сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғаммен ірі мәмілені (-лерді) жасағаны туралы ақпарат хабарлайды:

1. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы - әуе көлігіндегі азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру № 01-06-11643 келісім-шарты.

2. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № ККПдог-01-06-11642 келісім-шарты.

3. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № ККПдог-01-06-11641 келісім-шарты.

4. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – кешенді сақтандыру келісім-шарты № ККПдог-01-01-41 келісім-шартына №7 қосымша келісім.

5. Мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – кешенді сақтандыру келісім-шарты № ККПдог-01-01-40 келісім-шартына №8 қосымша келісім.

Жасалуында мүдделілігі бар мәмілерді

"ҚАЗКОММЕРЦ-ПОЛИС" САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫ" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ ("ҚАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ-НЫҢ ЕНШІЛЕС ҰЙЫМЫ) Акционерлік қоғаммен жасалуында мүдделілігі бар мәмілені (-лерді) жасағаны туралы хабарлайды:

1.
1) мәміле жасалған күні – 29.12.2016 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру, № SМСТ/041068;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 24.03.2017 ж.

2.
1) мәміле жасалған күні – 24.03.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – ауырған жағдайдан ерікті сақтандыру, № SМСТ/042628;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 24.03.2017 ж.

3.
1) мәміле жасалған күні – 01.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді ерікті сақтандыру, № 01-06-11958;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 27.01.2017 ж.

4.
1) мәміле жасалған күні – 01.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – автокөлік құралдарын ерікті сақтандыру шарты, № 01-06-11894;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 27.01.2017 ж.

5.
1) мәміле жасалған күні – 06.01.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің мерзімді банктік салым шарты б/н;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

6.
1) мәміле жасалған күні – 15.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 15.02.2017 ж. жасалған №1 келісім шартына №4 қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 15.02.2017 ж.

7.
1) мәміле жасалған күні – 14.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 15.02.2017 ж. жасалған №1 келісім шартына №3 қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 06.10.2016 ж.

8.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12076;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

9.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12077;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

10.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12078;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

11.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12079;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

12.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12080;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

13.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12081;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

14.
1) мәміле жасалған күні – 22.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті зияннан ерікті сақтандыру келісім шартына №01-06-12082;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 22.02.2017 ж.

15.
1) мәміле жасалған күні – 07.04.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – ерікті мүлікті сақтандыру, №01-17-2402 шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.01.2017 ж.

16.
1) мәміле жасалған күні – 17.05.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – үшінші тұлғалар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілікті ерікті сақтандыру шарты, №01-06-12297 шарт;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 31.03.2017 ж.

17.
1) мәміле жасалған күні – 14.04.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 01.11.2016 жылғы №06-06/968 банкоматтарды пайдалану шартын жоюға келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 31.03.2017 ж.

18.
1) мәміле жасалған күні – 19.04.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – ерікті мүлікті сақтандыру, №01-06-12721 шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 19.04.2017 ж.

19.
1) мәміле жасалған күні – 27.04.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – ауырған жағдайда сақтандыру шарты, №01-06-12791 шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 19.04.2017 ж.

20.
1) мәміле жасалған күні – 01.06.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 29.12.2016 жылғы № 06-06/1050 тұрғын емес үй-жайды жалға алу шартын жоюға келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 18.05.2017 ж.

21.
1) мәміле жасалған күні – 25.05.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 27№02№2017 жылғы №01-06-12010 банктік тәуекелдерді сақтандыру Шартына №1 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 25.05.2017 ж.

22.
1) мәміле жасалған күні – 29.06.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 2017 жылдың 27 сәуіріндегі №01-06-12791 ауырған жағдайда ерікті сақтандыру шартына № 1 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.06.2017 ж.

23.
1) мәміле жасалған күні – 26.07.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – № 06.1-15-4/152-07 лауазымды тұлғалар мен директорлар жауапкершілігін сақтандыру шартына № 13 қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 01.07.2017 ж.

24.
1) мәміле жасалған күні – 10.07.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 2012 жылдың 7 маусымындағы №312 банкке клиент құндылықтарын жеткізу және/немес банктен клиентке құндылықтарды жеткізу қызметін көрсету туралы Шартқа № 3 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 17.07.2017 ж.

25.
1) мәміле жасалған күні – 03.08.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – (қызметтік) еңбек міндеттерін атқару кезінде жазатайым оқйғалардан Қоғам қызметкерлерін міндетті сақтандыру Шарты, №AUP 7010308170030 шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 04.08.2017 ж.

26.
1) мәміле жасалған күні – 04.09.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 2017 жылдың 29-сәуіріндегі №01-06-12791 ауырған жағдайдағы ерікті сақтандыру шартына №2 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 24.08.2017 ж.

27.
1) мәміле жасалған күні – 31.08.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 27.02.2017 жылғы №01-06-12010 банктік тәуекелдерді сақтандыру Шартына №2 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.08.2017 ж.

28.
1) мәміле жасалған күні – 04.09.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – тұрғын емес үй-жайлардың күзеті бойынша шығындарды өтеу туралы келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.08.2017 ж.

29.
1) мәміле жасалған күні – 19.09.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – №RI-2017//8/PD/9 қайта сақтандыру шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 11.09.2017 ж.

30.
1) мәміле жасалған күні – 14.07.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 2017 жылғы №01-06-12721 (банкоматтар, терминалдар) мүлікті сақтандыру шартына №1 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.10.2017 ж.

31.
1) мәміле жасалған күні – 14.07.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 2017 жылғы №01-06-12721 (банкоматтар, терминалдар) мүлікті сақтандыру шартына №2 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.10.2017 ж.

32.
1) мәміле жасалған күні – 24.11.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 20.01.2011 жылғы №06-04/1 тапсырма Шартына №3 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 24.11.2017 ж.

33.
1) мәміле жасалған күні – 11.12.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – теңгелік ноттарды сатып алу туралы келісім (облигациялар);
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 04.12.2017 ж.

34.
1) мәміле жасалған күні – 26.12.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – 2017 жылдың 27-сәуіріндегі №01-06-12791 ауырып қалған жағдайдағы ерікті сақтандыру Шартына №3 Қосымша келісім;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 14.12.2017 ж.

35.
1) мәміле жасалған күні – 29.12.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – Банк тәуекелдерін сақтандыру шарты, №01-06-15168 шарт;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 25.12.2017 ж.

36.
1) мәміле жасалған күні – 29.12.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – автомобиль көлігін ерікті сақтандыру шарты, №01-06-15218 шарт;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2017 ж.

2017

«Қазкоммерц-полис» сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғаммен ірі мәмілені (-лерді) жасағаны туралы ақпарат хабарлайды:

1.
1) мәміле жасалған күні - 09.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – қызметкерлерді жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру, № 01-01-799 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 23.01.2017 ж.

2.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – қызметкерлерді жазатайым жағдайдан ерікті сақтандыру №01-01-800 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 24.01.2017 ж.

3.
1) мәміле жасалған күні - 03.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № 01-06-11935 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 24.01.2017 ж.

4.
1) мәміле жасалған күні - 17.01.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – азаматтық-құқықтық жауапкершілігін ерікті сақтандыру № 01-01-788 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.01.2017 ж.

5.
1) мәміле жасалған күні - 17.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № 01-01-816 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.02.2017 ж.

6.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру №01-06-11663 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

7.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру №01-06-11664 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

8.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру № 01-06-11665 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

9.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру №01-06-11666 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

10.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру №01-06-11667 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

11.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру №01-06-11668 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 29.12.2016 ж.

12.
1) мәміле жасалған күні - 07.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру №01-06-11669 келісім-шарты;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 25.01.2017 ж.

13.
1) мәміле жасалған күні - 28.02.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – факультативті қайта сақтандыру шарты №PR1/AQFOG/AY9/17-RE;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 28.02.2017 ж.

14.
1) мәміле жасалған күні - 06.03.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – мүлікті сақтандыру, №01-01-828;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 28.02.2017 ж.

15.
1) мәміле жасалған күні - 15.03.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді сақтандыру келісім-шарты, №01-01-835;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 15.03.2017 ж.

16.
1) мәміле жасалған күні - 17.03.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді сақтандыру келісім-шарты №01-01-837;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.03.2017 ж.

17.
1) мәміле жасалған күні - 17.03.2017 ж.
2) мәміленің мәні, мәміле тараптарының атауы – жүктерді сақтандыру келісім-шарты, №01-01-838;
3) акционерлік қоғам органының мәмілені жасау туралы шешімді қабылдаған күні – 16.03.2017 ж.